Personal, kunskap och certifikat

 

Samtliga personal är certifierade – PEFC och FSC , innehar motorsåg- och röjsågskörkort. LABC utbildade.

SOS-ledarutbildning för arbete längs järnväg.

 

Företaget är försäkrat i Länsförsäkringar.

 

Företaget är medlem i SMF, vilket innebär att vi måste följa lagar och förordningar och gå de kurser som krävs för att vi skall kunna verka som ett auktoriserat skogsföretag.

 

Personalen besitter kunskap i avancerad trädfällning.

I våra uppdrag måste personalen kunna läsa naturen och i förväg kunna bedömma effekterna av en åtgärd. Erfarenhet. Personalen går fortlöpande kurser i naturvård arrangerade främst av Länsstyrelser och Skogsstyrelse.

 

Utrustning

 

Vi har all den miljöcertifierade säkerhetsutrustning som krävs för yrkets utövande i form av motorsågar, röjsågar, stångsågar, saxar och miniskotare - ALSTOR - för att kunna arbeta på känsliga marker. Tillgång till lastbil med 18 meters kran med klippaggregat, container och lastbilssläp.

Firma Ajo  |  Stora Havden, Steneby 1  |  660 10 Dals Långed  |  Mobil: 0709-21 92 58  |  Epost: anders.jonsson@firmajo.se  |  Webb av Spio