Naturrreservat

 

Till våra uppdragsgivare för naturreservat hör bland flera Länsstyrelsen i Västra Götaland, Halland, Värmland.

EU-projekt, Västkuststiftelsen.

 

• Lång erfarenhet från naturvårdsinsatser med att skapa faunadepåer, eldning.

 

• Erfarenhet av att arbeta i känsliga naturmiljöer, exempelvis ädellövskog.

 

• Tar fram gamla naturmiljöer, återskapa gammal betesmark, stengärdsgårdar och medverka till att

"designa upp" områden.

 

• Går upp rågångar - fastighetsgränser - märker upp.

 

• Underhåller vandringsleder ex.vis Pilgrimsleden, bygger  spänger, skyltar upp m.m.

 

Fråga efter referenser

Tidigare uppdrag:

 

På Sundsby Säteri - Margaretha Whitfelds gård  på Tjörn -anlitades vi under en treårsperiod - 3-4månader per år - med att skapa en ren ädellövsskog främst ek och bok. Lyfte fram vandringsleder och stigar.

 

För Västkusstifelsen har vi bl.a varit engagerade i att skapa överlevnadsförutsättningar för den vitryggade hackspetten. Här tar vi fram lövbestånd och skapar bl.a högstubbar och ljusgårdar.

 

Anlitad inom EU´s Life Graceprojekt längs Bouhuskusten för att återställa ursprunglig miljö på ex.vis Otterön utanför Grebbestad, Rörö i Göteborgs skärgård och Hermanö utanför Orust.

Firma Ajo  |  Stora Havden, Steneby 1  |  660 10 Dals Långed  |  Mobil: 0709-21 92 58  |  Epost: anders.jonsson@firmajo.se  |  Webb av Spio