Trädgårdsvård

 

• Klipper häckar - buskar

• Beskär träd

• Trädfällning - avancerad - kapar ved

• Skapar utsikt

• Släpper in ljus

• Designar upp omgivningar - gör det vackert & ljust

• Presenterar lösningar och förslag.

• Borttransport av allt material

 

• Här har vi tillgång till specialredskap

- Alstor terrängmaskin

- Lastbil med 18 meters kran och klippaggregat, container och lastbilssläp

 

• Verksamhetsområden

- Halland

- Västra Götaland

- Värmland

 

Välkommen att kontakta oss.

Det är alltid dags att se över sin trädgård.

Firma Ajo  |  Stora Havden, Steneby 1  |  660 10 Dals Långed  |  Mobil: 0709-21 92 58  |  Epost: anders.jonsson@firmajo.se  |  Webb av Spio