Förvaltning av egendom

 

• Anlita en oberoende part.

Vår senaste tjänst är förvaltning av egendom, främst skogsfastigheter.

 

• 30 års erfarenhet från skoglig verksamhet.

 

• Många gårdar/fastighetsägare behöver en hjälpande hand med underhåll - röjning, fälla träd, designa upp omgivningar.

 

• Släpp in solen och rädda vägar & boningar - skuggan kväver.

 

• Använd oss som samtalspart.

 

• Vi hävdar: En väl underhållen och väldesignad fastighet ger ett högre marknadsvärd och allmänt bättre trivsel.

 

Välkommen att kontakta Anders för ett samtal.

Firma Ajo  |  Stora Havden, Steneby 1  |  660 10 Dals Långed  |  Mobil: 0709-21 92 58  |  Epost: anders.jonsson@firmajo.se  |  Webb av Spio